Овощен посадъчен материал

“МКМ” предлага сортове, наложили се както на българския, така и на европейския пазар, отличаващи се със сортова чистота и добър здравен статус.

Високото качество на предлагания посадъчен материал гарантира добро култивиране и оптимална продуктивност.

Вижте Нашите Предложения Виж PDF