0889 300993 ; 0888 395707 ; 0885 735083 mkm61@abv.bg

Проектиране

Първата и изключително важна стъпка при изграждането на малка или голяма градинска площ е ландшафтният проект.При изготвянето му ние се влагаме професионализъм и се стремим да постигнем хармония и естетика, носещи вътрешна наслада и душевен мир.

Ландшафтна архитектура е проектирането на обществени места на открито, паркове и градини, както и други структури за постигане на екологични, социално-поведенчески, или естетични резултати . Това включва системното изучаване на съществуващите социални, екологични и геоложки условия и процеси в ландшафта, и проектирането на интервенции, чрез които ще се достигне до желания резултат. Обхватът на професията включва: дизайн на градска среда (ландшафтен дизайн); планиране за местата, управление на дъждовни води; жилищно или градско планиране; екологично възстановяване; планиране на паркове и места за отдих, управление на визуален ресурс; планиране на зелена инфраструктура и озеленяване; на частни и други имоти, в които специалистите планират и проектират, в различни мащаби, ландшафтния дизайн, изграждането и управлението му . Специалистите в професията на ландшафтната архитектура се наричат ландшафтни архитекти.

Ландшафтни архитекти работят върху всички видове структури и външно пространство – големи или малки, градски, крайградски и селски обекти, и с “твърди” (вградени) и “меки” (засадени) материали, за постигането на екологична устойчивост. Най-ценният принос може да бъде направено най-първия етап на проект за генериране на идеи с техническо разбиране и творчески усет за проектирането, организацията и използването на пространства. Архитектурният пейзаж може да обхване цялостната концепция и да се състави генерален план, от който се изготвят подробни проекти, чертежи и технически спецификации. Спрямо него се разглеждат предложенията, разрешават се и се контролират договорите за строителни работи. Други дейности могат да включват изготвянето на оценки на въздействието върху околната среда и екологичен контрол върху състоянието на ландшафта.

Източник: Уикипедия, свободната енциклопедия