0889 300993 ; 0888 395707 ; 0885 735083 mkm61@abv.bg

Изграждане

Специалистите на фирмата изготвят индивидуални проекти,целящи задоволяване изискванията на всеки клиент.

  • Изграждане на паркове, градини, скверове, съобразено с климатичните особености и условията на терена
  • Възстановяване и реконструкция на съществуващи зелени площи
  • Засаждане на дървесна и храстова растителност,цветни групи.
  • Затревяване и презатревяване на нови или съществуващи зелени площи