0889 300993 ; 0888 395707 ; 0885 735083 mkm61@abv.bg
ЗА НАС – Озеленяване от Декоративен разсадник МКМ

МКМ 61  е основана през 1990год. от екип,изграждащ се с години в дух на единство,хармония и съпричастност.

Следвайки принципите на съзидателност, постигаме успехи, разгръщайки различни дейности в областта на производството на декоративна растителност, ландшафтният дизайн,търговията със семена,препарати за растителна защита,торове и растежни регулатори.

Фирмата разполага със собствена материална база, разсадник и градински център за декоративна растителност.

Проектираме, изграждаме и поддържаме изцяло зелените площи на паркове, градини, хотели, ресторанти, частни домове и административни сгради.

 

Озеленяването е комплекс от дейности, които целят създаването на зелени пространства, заети от цветя, декоративна или местна растителност, настилки, водни ефекти и леки конструкции.

Озеленяването е свързано както с изграждане на частни дворни градини, така и с усвояване и устройство на територии, обществени площи и паркове, ботанически градинии обособени зелени кътове и алпинеуми към промишлени обекти. Озеленяването включва също и дейности по поддръжка на зелените площи.

Озеленяването, освен наука е и изкуство, и изисква добро наблюдение и дизайнерски умения. Един добър озеленител разбира елементите на природата и изграждането и ги съчетава.

Професионалното озеленяване на даден терен се извършва основно на два етапа – подготвителен и изпълнителен.
Подготвителният етап включва:
Геодезическо заснемане на терена – фундамента на всяка предпроектна и проектантска дейност. Реализацията на всеки архитектурен, строителен или устройствен проект започва с необходимостта от прецизна геодезическа информация.
Вертикално планиране – свързва височинно по подходящ начин сградите и съоръженията чрез подходи, стълбища, пътеки и площадки, така че денивелацията на терена да се преодолее максимално лесно. Вертикалната планировка е важна и за запазването на местните, вече съществуващи растителни видове, тъй като предпазват почвата от ерозия.
Ландшафтно проектиране – това е създаването на работен проект за озеленяване, съобразен със зададените изисквания и с данните от геодезическото заснемане на терена. Проектът съдържа посадъчна схема, според която се затревява терена и се засажда декоративна растителност.

Изпълнителният етап е физическото осъществяване на ландшафтния проект и включва почистване и обработка на терена, изграждане на поливна система при необходимост, засаждане на растителните видове, изграждане на алеи и декоративни ограждения.

По материал от : Уикипедия, свободната енциклопедия

Приятелски връзки за озеленяване:

Zeleno.bg

Портал озеленяване

Паркове.бг