0889 300993 ; 0888 395707 ; 0885 735083 mkm61@abv.bg

Овощен посадъчен материал

“МКМ” предлага сортове, наложили се както на българския, така и на европейския пазар, отличаващи се със сортова чистота и добър здравен статус.

Високото качество на предлагания посадъчен материал гарантира добро култивиране и оптимална продуктивност.

Вижте Нашите Предложения Виж PDF