0889 300993 ; 0888 395707 ; 0885 735083 mkm61@abv.bg

Поддръжка на изпълнените проекти

Видовете операции, необходими за поддържането се извършват по технологична схема.

  • Целогодишна подръжка и консултаци за екстериорно и интериорно озеленяване
  • Гъвкава абонаментна програма, задоволяваща нуждите на всеки един клиент и градина
  • Поддръжка на тревен килим, включваща косене, аериране, грапене, валиране, плевене, подхранване.
  • Грижи и подръжка на съществуващата и новозасадена растителност, съпроводени с подготовка за зимен и летен период, РЗ защита, основни и оформящи резитби, подхранване с микро и макро торове и др.