0889 300993 ; 0888 395707 ; 0885 735083 mkm61@abv.bg

Производство и пласмент на декоративна растителност

Фирма „МКМ“ извършва пласмент на голямо разнообразие от листопадни, вечнозелени дървета и храсти, тревни и цветни видове, катерливи, бордюрни и храстовидни рози, собственопроизводство и внос на специфични видове растения, съобразени с климатичните ни особености от водещи в тази област фирми от Италия, Унгария, Турция.

Приоритет е технологията за контейнерно производство,гарантираща високия процент на прихващаемост, както и преодоляване на сезоността /ЦЕЛОГОДИШНО/ при засаждане.

За целта фирмата притежава собствен разсадник, оранжерия за разсадопроизводство и градински център, намиращи се на територията на град Пловдив.

ВИЖТЕ НАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Ценова листа